Sexuální hračky a sexuální zneužívání

  • Sexuální zneužívání je pořád v dnešní době dost velké tabu. Pokud se neaky přihodí máme možnost o tom slyšet v televizi, rádiu nebo číst to na internetu.

Někdy bychom byli opravdu překvapen kolik lidí se přiznalo že byly sexuální zneužití. Tvrzení potvrdily že zúčastníci byly pouze žáci 8 a 9 ročníku základních škol. Bylo potvrzeno že každé desáté dítě je zneužity z více než 2000 českých dětí se kolem 140 setkalo se sexuálním zneužitím.

Za sexuílne znežívanie se rovněž považují i sexuální nadávky, urážky a narážky na dítě. Tento pojem prohlásilo vícero ze 140 oslovených dětí.

  • Našli se však i děti které se přiznali k nucení dotyků a sexuálního vstyku co bylo více než 30 procent z dětí. Tyto děti uvedly že se jejich znažíme někdo dotıkat nebo se jejich dotáka jejich intívnych částí těla. Byly i takový co přiznali že jejich dospelej člověk nutil k pohlavnímu styku. Takéto dotyky se podle průzkumu nejčastěji odehrávají v blízkosti domova a sexuální výhrůžky mezi žáky na škole. Nejčastěji děti při rozhovoru popisovali situace kde přicházelo k fyzickému nebo psychickému násilí. Jedná se však o děti, které jsou týrané.
  • V současnosti jsou pořád častější medializovaní případy zneužívaní dětí. Při těchto případech hodně krát pachatel vyvázl pouze s podmíněných trestem proto se vláda rozhodla zvýšit tyto tresty zneužívání nezletilých. Mluvilo se o minimálně 4 let ve vězení v případě soulože s osobou mladší než 15 let. Pro pachatele která má v úmyslu volat dítě mladší 15 let na setkání s myšlenkama znásilnění nebo pornografie dostane také zvýšený trest namísto 6 měsíců až 3 let by to byly 4 až 7 let.4 až 6 let by mělo hrozí tomu kdo spáchá znásilnění na vlastním uspokojením na dítěti mladším než 15 let. V případě, že se jedná o dětskou prostituci a osoba které je dítě svěřeno do starostivosti by mělo hrozit trest odnětí svobody na místo jeden až 5 let až 6 let ve vězení.